Ymweld â Ni

Mae Ynys Môn yng Ngogledd Orllewin Cymru ac mae dwy bont i gerbydau ac un bont reilffordd yn croesi i’r ynys. O Gaergybi gallwch groesi’n rheolaidd i Iwerddon ar fferïau cyflym.

Mae gennym nifer o atyniadau twristaidd a hanesyddol diddorol ar Ynys Môn o gestyll a thraethau hardd i bentref oes y cerrig a thomenni claddu hynafol. Rydym yn agos at Barc Cenedlaethol Eryri yng Ngwynedd, a gellir gweld mynyddoedd Pen Llŷn o'n glannau.

(further text awaiting translation)

We have self-catering indoor holiday accommodation at Anglesey Guide Centre, Penrhoslligwy, in an old converted school at the edge of a village 15 minutes walk from the beach. It is let in two sections (which can be combined). The school sleeps 29 in a dormitory and leaders’ room, and Ty Bodafon sleeps 13 in three bedrooms.

Covid-19: There are restrictions on capacity and facilities in place at present due to the pandemic. 

Contact us for further information. 

The Old School Accomodation

Bodafon House Accomodation

Ffurflen Archebu

Covid-19

Ni ellir cynnal unrhyw gyfarfodydd wyneb yn wyneb ar hyn o bryd. Byddant ond yn dechrau eto pan fydd Girlguiding yn caniatáu hynny yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, ac ar ôl i asesiadau risg gael eu cwblhau ar adeiladau ac unedau.

Fodd bynnag, mae Girlguiding wedi parhau i fod yn weithgar mewn ffyrdd newydd a dychmygus dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae llawer o arweinwyr wedi bod yn anfon gweithgareddau trwy'r post neu e-bost er mwyn i ferched eu gwneud gartref, ac mae rhai o'n hunedau'n cyfarfod ar-lein. Mae 'Anturiaethau yn y Cartref' ar gael am ddim i bawb ar wefan Girlguiding UK.

Yma ar Ynys Môn, fe wnaethom ni gynnal Parti Pyjamas Rhithiol ym mis Tachwedd 2020 ac yn ddiweddar, lansiwyd Uned Geidiaid a Rangers (Rhithiol) Ynys Môn sy'n cwrdd ar-lein. Rhagor o wybodaeth ar ein tudalen Newyddion.