Ymgyrch bostio’r Gronfa Ymateb Cymunedol – Haf 2020

Ymgyrch bostio’r Gronfa Ymateb Cymunedol – Haf 2020

Cawsom grant gan Gronfa Ymateb Gwasanaethau Gwirfoddol a Chymunedol Ynys Môn trwy Medrwn Môn i dalu am ymgyrch bostio yn yr haf i'n holl aelodau ar Ynys Môn - o'r Rainbow ieuengaf i'n gwirfoddolwr hynaf.  Er bod yna ddigon o wybodaeth ar-lein, mae’n dal i fod yn braf i dderbyn amlen yn y post. 

Fe wnaethom anfon llythyr yn egluro'r sefyllfa bresennol ynghylch cyfarfodydd wyneb yn wyneb, a’n awgrymu pa weithgareddau sy'n addas ar gyfer pob grŵp oedran i helpu iechyd meddwl a lles ein haelodau. 

Rydym yn ddiolchgar i Medrwn Môn a'n holl wirfoddolwyr anhygoel am alluogi'r prosiect hwn.

Covid-19

Ni ellir cynnal unrhyw gyfarfodydd wyneb yn wyneb ar hyn o bryd. Byddant ond yn dechrau eto pan fydd Girlguiding yn caniatáu hynny yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, ac ar ôl i asesiadau risg gael eu cwblhau ar adeiladau ac unedau.

Fodd bynnag, mae Girlguiding wedi parhau i fod yn weithgar mewn ffyrdd newydd a dychmygus dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae llawer o arweinwyr wedi bod yn anfon gweithgareddau trwy'r post neu e-bost er mwyn i ferched eu gwneud gartref, ac mae rhai o'n hunedau'n cyfarfod ar-lein. Mae 'Anturiaethau yn y Cartref' ar gael am ddim i bawb ar wefan Girlguiding UK.

Yma ar Ynys Môn, fe wnaethom ni gynnal Parti Pyjamas Rhithiol ym mis Tachwedd 2020 ac yn ddiweddar, lansiwyd Uned Geidiaid a Rangers (Rhithiol) Ynys Môn sy'n cwrdd ar-lein. Rhagor o wybodaeth ar ein tudalen Newyddion.