Snow Adventure in Norway

In February 2020, 8 Guides / Rangers and 3 leaders from across Anglesey travelled to Norway for an unforgettable camping experience.

They had been invited by a group of Scouts one of the leaders met on a previous trip to Norway.  After many months of planning and fundraising, they flew out to join the group.  To start with they helped with the final arrangements for their adventure before travelling to a mountain cabin surrounded by snow.  Activities included sleeping out in tents, games and dog-sledding.

They enjoyed a few days of sightseeing in Oslo before returning home after an amazing experience.  They hope that their new friends will visit us here in Wales before too long.

Covid-19

Ni ellir cynnal unrhyw gyfarfodydd wyneb yn wyneb ar hyn o bryd. Byddant ond yn dechrau eto pan fydd Girlguiding yn caniatáu hynny yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, ac ar ôl i asesiadau risg gael eu cwblhau ar adeiladau ac unedau.

Fodd bynnag, mae Girlguiding wedi parhau i fod yn weithgar mewn ffyrdd newydd a dychmygus dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae llawer o arweinwyr wedi bod yn anfon gweithgareddau trwy'r post neu e-bost er mwyn i ferched eu gwneud gartref, ac mae rhai o'n hunedau'n cyfarfod ar-lein. Mae 'Anturiaethau yn y Cartref' ar gael am ddim i bawb ar wefan Girlguiding UK.

Yma ar Ynys Môn, fe wnaethom ni gynnal Parti Pyjamas Rhithiol ym mis Tachwedd 2020 ac yn ddiweddar, lansiwyd Uned Geidiaid a Rangers (Rhithiol) Ynys Môn sy'n cwrdd ar-lein. Rhagor o wybodaeth ar ein tudalen Newyddion.