Charnwood International Scout & Guide camp 2019

After many months of planning, a group from Anglesey along with some adults on the camp staff team travelled to Leicestershire to join about 5000 young people and adults from around the world. The weather had been hot and sunny up until camp opened, so persistent rain on the first day was disappointing but did not stop the fun at our opening ceremony in a huge marquee. During the week there were many activities to enjoy and new friends to meet. Unfortunately, bad weather soon made the site a mud-bath so camp closed earlier than planned. Thanks are due to all the leaders for looking after everyone at this event, and we hope for better weather at Charnwood 2023.

Covid-19

Ni ellir cynnal unrhyw gyfarfodydd wyneb yn wyneb ar hyn o bryd. Byddant ond yn dechrau eto pan fydd Girlguiding yn caniatáu hynny yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, ac ar ôl i asesiadau risg gael eu cwblhau ar adeiladau ac unedau.

Fodd bynnag, mae Girlguiding wedi parhau i fod yn weithgar mewn ffyrdd newydd a dychmygus dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae llawer o arweinwyr wedi bod yn anfon gweithgareddau trwy'r post neu e-bost er mwyn i ferched eu gwneud gartref, ac mae rhai o'n hunedau'n cyfarfod ar-lein. Mae 'Anturiaethau yn y Cartref' ar gael am ddim i bawb ar wefan Girlguiding UK.

Yma ar Ynys Môn, fe wnaethom ni gynnal Parti Pyjamas Rhithiol ym mis Tachwedd 2020 ac yn ddiweddar, lansiwyd Uned Geidiaid a Rangers (Rhithiol) Ynys Môn sy'n cwrdd ar-lein. Rhagor o wybodaeth ar ein tudalen Newyddion.