Croeso I Wefan Sir Girlguiding Anglesey

Mae Girlguiding Anglesey yn rhan o Girlguiding UK, yr elusen fwyaf i ferched a menywod ifanc yn y DU gyda dros 400,000 o aelodau. Rydym wedi bod yn darparu antur, cyfeillgarwch a hwyl ers dros 100 o flynyddoedd. Mae Girlguiding UK yn rhan o’r World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS), sy'n ein gwneud yn rhan o 'deulu' o dros 10 miliwn o ferched a menywod mewn 150 o wledydd ledled y byd.

Mae Girlguiding Anglesey yn un o'r 12 Sir sy'n rhan o Girlguiding Cymru. Efallai ein bod ni'n Sir fach, ond rydym yn falch iawn o'n treftadaeth unigryw sy’n gyfrifol am yr enw a roddir arni, sef ‘Môn, Mam Cymru'

Dechreuodd Girlguiding ar Ynys Môn yn 1914, yn fuan ar ôl i Syr Robert Baden-Powell ddechrau’r Scouting ar gyfer bechgyn. Mewn ymateb i gais i ddarparu 'rhywbeth i'r merched', dechreuwyd The Guide Association yn 1910 gan ei chwaer, Agnes. Mae'r sefydliad wedi newid llawer ers hynny, ond yr un yw’r nod sylfaenol, sef grymuso merched a menywod i gyflawni eu potensial mewn bywyd.

Yma ym Môn, cynhelir cyfarfodydd ar gyfer gwahanol grwpiau oedran (neu 'adrannau') dan ofal arweinwyr gwirfoddol. Yn ogystal â chyfarfodydd bob wythnos yn ystod y tymor, mae ein gwirfoddolwyr hyfforddedig yn aml yn trefnu tripiau, digwyddiadau arbennig a chyfleoedd preswyl i'r merched.

Rydym wedi ein trefnu’n bum Rhanbarth ar draws Ynys Môn, ac mae'r arweinwyr gwirfoddol yn cyfarfod yn rheolaidd, wyneb yn wyneb ac ar-lein, i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a hyfforddiant. Mewn byd sy'n newid yn gyflym ac fel rhan o sefydliad sy'n cael ei arwain gan ferched, mae heriau parhaus, ond gwyddom ein bod yn gwneud gwahaniaeth yn ein cymuned ac yn ein bywydau ein hunain.

 

About Girlguiding

Covid-19

Ni ellir cynnal unrhyw gyfarfodydd wyneb yn wyneb ar hyn o bryd. Byddant ond yn dechrau eto pan fydd Girlguiding yn caniatáu hynny yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, ac ar ôl i asesiadau risg gael eu cwblhau ar adeiladau ac unedau.

Fodd bynnag, mae Girlguiding wedi parhau i fod yn weithgar mewn ffyrdd newydd a dychmygus dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae llawer o arweinwyr wedi bod yn anfon gweithgareddau trwy'r post neu e-bost er mwyn i ferched eu gwneud gartref, ac mae rhai o'n hunedau'n cyfarfod ar-lein. Mae 'Anturiaethau yn y Cartref' ar gael am ddim i bawb ar wefan Girlguiding UK.

Yma ar Ynys Môn, fe wnaethom ni gynnal Parti Pyjamas Rhithiol ym mis Tachwedd 2020 ac yn ddiweddar, lansiwyd Uned Geidiaid a Rangers (Rhithiol) Ynys Môn sy'n cwrdd ar-lein. Rhagor o wybodaeth ar ein tudalen Newyddion.