Ein Hanes

Dechreuodd Girlguiding ar Ynys Môn ym 1914 pan agorodd unedau yng Nghaergybi a Phorthaethwy.

Yn ein harchifau, mae gennym ddogfennau, ffotograffau, bathodynnau a gwisgoedd. Maent yn dod â llawer o atgofion hapus yn ôl o’r blynyddoedd a fu, ac yn rhoi cofnod o’n gorffennol ni i’w drosglwyddo i’r genhedlaeth nesaf.

Anglesey County Standard

Guiding was introduced into Anglesey during the 1st World War by Miss Molly Davies of Menai Bridge.  Though not a Guide she helped Guiding in the early days.

The First County Standard was made in 1925 by St Dunstans and was given to the Guides by Mr Johnston of Menai Bridge.  It was very well used, and was carried for the last time in 1987 at St David’s Cathedral.  It is now on display at Anglesey Guide Centre.

The new County Standard was dedicated at Beaumaris Church in 1990.  It was made by Guiders and Menai Ranger Unit, led by Mrs Nan Rowlands, Guide Guider from Llangoed.

  • new-county-standard
  • old-county-standard

Covid-19

Ni ellir cynnal unrhyw gyfarfodydd wyneb yn wyneb ar hyn o bryd. Byddant ond yn dechrau eto pan fydd Girlguiding yn caniatáu hynny yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, ac ar ôl i asesiadau risg gael eu cwblhau ar adeiladau ac unedau.

Fodd bynnag, mae Girlguiding wedi parhau i fod yn weithgar mewn ffyrdd newydd a dychmygus dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae llawer o arweinwyr wedi bod yn anfon gweithgareddau trwy'r post neu e-bost er mwyn i ferched eu gwneud gartref, ac mae rhai o'n hunedau'n cyfarfod ar-lein. Mae 'Anturiaethau yn y Cartref' ar gael am ddim i bawb ar wefan Girlguiding UK.

Yma ar Ynys Môn, fe wnaethom ni gynnal Parti Pyjamas Rhithiol ym mis Tachwedd 2020 ac yn ddiweddar, lansiwyd Uned Geidiaid a Rangers (Rhithiol) Ynys Môn sy'n cwrdd ar-lein. Rhagor o wybodaeth ar ein tudalen Newyddion.